?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 丙纶地毯?厂家,产品) - 任丘市浩凯化纤有限公?/title> <meta name="keywords" content="丙纶地毯? /> <meta name="description" content=" 丙纶地毯纱是一种现代化工业生活中经常使用的化纤产品,该产品具有十分良好的抗老化,耐酸碱腐蚀等特?在实际的生产生活中非常受到广大用户的喜爱与支?是一种新型优质的化纤材料,可以做为涤纶、锦纶、乙纶等理想替代产品. " /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/20181105/css/public.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/20181105/css/ny_style.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/20181105/css/pro_arc.css"/> <link rel="canonical" href="http://www.arizonadd.com/dts/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="toop"><span class="ilmns">任丘市浩凯化纤有限公司为您免费提?a href="http://www.arizonadd.com">丙纶丝厂?/a>?a href="/supply/"></a>?a href="/news/"></a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/span><p></p></div> <div class="head"> <div class="head_center"> <div class="logo fl"><img src="/uploads/logo/20181105030750.png" alt="任丘市浩凯化纤有限公? /></div> <div class="hedyou fr"> <div class=" fr"> <div class="hedyou1"><span class="spa1">服务热线?/span><span class="spa2">13703339555</span></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nav menu"> <ul class="ilmns"> <li class="fist"><a href="/" title="首页">?nbsp;  ?/a></li> <li class="ilmns"><a href="/about/" rel="nofollow" title="关于我们">关于我们</a></li> <li ><a href="/supply" rel="nofollow" title="产品展示">产品展示</a> </li> <li class="ilmns"><a href="/news/" rel="nofollow" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li class="ilmns"><a href="/about/about2.html" rel="nofollow" title="公司荣誉">公司荣誉</a></li> <li class="ilmns"><a href="/about/about3.html" rel="nofollow" title="生产车间">生产车间</a></li> <li class="ilmns"><a href="/about/about4.html" rel="nofollow" title="客户案例">客户案例</a></li> <li class="ilmns"><a href="/about/about5.html" rel="nofollow" title="诚聘英才">诚聘英才</a></li> <li class="ilmns"><a href="/contact/" rel="nofollow" target="_blank" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <!--主体--> <div class="nav-banner"> <div class="banner"> <ul id="banner_list"> </ul> <div class="small"><a rel="nofollow"></a><a rel="nofollow"></a><a class="small_s" rel="nofollow"></a> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="wapp"> <div class="main"> <div class="main_left fl"> <div class="about"> <div class="about_ti"><a href="/supply" rel="nofollow" title="产品展示" class="abb1"><img src="/template/20181105/images/nyab_ti1.jpg" /></a></span></div> <ul class="ilmns"> <li class=while><a href="/jnbggjs/">加捻丙纶高强?/a></li> <li class=while><a href="/mczys/">彩色丙纶高强?/a></li> <li class=while><a href="/bcfbgpts/">BCF丙纶膨体?/a></li> <li class=while><a href="/dts/">丙纶地毯?/a></li> <li class=while><a href="/gls/">过滤?/a></li> </ul> </div> <div class="prolist fl"> <div class="nylist_ti fl pro1bg"><a href="/news" rel="nofollow" class="abb1" title="新闻中心"><img src="/template/20181105/images/nygu.jpg" /></a></div> <ul class="ilmns"> <li class="ilmns"> <a href="/news/type/" title="自定义类? target="_blank" class="fl"> 自定义类?/a></li> </ul> </div> <div class="ny_lianxi fl"> <div class="nylist_ti fl pro3bg"> <a href="/contact" rel="nofollow" class="abb1" title="联系我们"><img src="/template/20181105/images/liaxi.jpg"/></a></div> <ul class="ilmns"> <li class="ilmns"><span class="ilmns">联系人:李经?/span></li> <li class="ilmns"><span class="ilmns">?nbsp;机:13703339555</span></li> <li class="ilmns"><span class="ilmns">?nbsp;话:0317-2900568</span></li> <li class="ilmns"><span class="ilmns">?nbsp;真:0317-2900568</span></li> <li class="ilmns"><span class="ilmns">?nbsp;址:www.www.arizonadd.com</span></li> <li class="ilmns"><span class="ilmns">?nbsp;箱:hkhxlili@163.com</span></li> <li class="ilmns"><span class="ilmns">?nbsp;址:任丘市石门桥镇马村工业?/span></li> </ul> </div> </div> <div class="main_right fl"> <div class="weizhi"> <div class="weizhi_er"><span class="ilmns"><a href="http://www.arizonadd.com/" title="͵Ƶ">͵Ƶ</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/dts/">丙纶地毯?/a></span><div class="clear"></div></div></div> <div style="height:auto"> 丙纶地毯纱是一种现代化工业生活中经常使用的化纤产品,该产品具有十分良好的抗老化,耐酸碱腐蚀等特?在实际的生产生活中非常受到广大用户的喜爱与支?是一种新型优质的化纤材料,可以做为涤纶、锦纶、乙纶等理想替代产品. </div> <div class="mr_nr"> <div class="main_content"> <div class="prolist_info"> <dl> <dt> <a href="/supply/25.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091414024251828621545.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091414024251828621545.jpg" alt="丙纶地毯? title="丙纶地毯? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/25.html" title="丙纶地毯?>丙纶地毯?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/26.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091414207841828692974.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091414207841828692974.jpg" alt="BCF丙纶地毯? title="BCF丙纶地毯? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/26.html" title="BCF丙纶地毯?>BCF丙纶地毯?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/27.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091414450491828677434.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091414450491828677434.jpg" alt="丙纶地毯纱产? title="丙纶地毯纱产? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/27.html" title="丙纶地毯纱产?>丙纶地毯纱产?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/28.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091415197521828612123.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091415197521828612123.jpg" alt="1500D地毯? title="1500D地毯? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/28.html" title="1500D地毯?>1500D地毯?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/29.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091415387051828654695.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091415387051828654695.jpg" alt="1600D地毯? title="1600D地毯? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/29.html" title="1600D地毯?>1600D地毯?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/30.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/20140911050609.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/20140911050609.jpg" alt="1700D地毯? title="1700D地毯? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/30.html" title="1700D地毯?>1700D地毯?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/31.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091416007681828630421.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091416007681828630421.jpg" alt="1800D地毯? title="1800D地毯? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/31.html" title="1800D地毯?>1800D地毯?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/32.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091416354081828647261.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091416354081828647261.jpg" alt="1900D地毯? title="1900D地毯? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/32.html" title="1900D地毯?>1900D地毯?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/133.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091417337051828662693.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091417337051828662693.jpg" alt="丙纶BCF? title="丙纶BCF? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/133.html" title="丙纶BCF?>丙纶BCF?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/123.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/20151231105408.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/20151231105408.jpg" alt="毛条专用? title="毛条专用? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/123.html" title="毛条专用?>毛条专用?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/69.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091508135891828661723.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091508135891828661723.jpg" alt="2400D地毯? title="2400D地毯? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/69.html" title="2400D地毯?>2400D地毯?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/68.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091508562771828682478.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091508562771828682478.jpg" alt="2300D地毯? title="2300D地毯? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/68.html" title="2300D地毯?>2300D地毯?/a></span> </dd> </dl> </div> <div class="clear"></div> <div class="PageV"> <li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_2.html" >2</a></li> <li class="next"><a href="Products_2.html">下一?/a></li> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="foot"> <div class="footer"> <div class="footfl fl"> <div class="kinkk fl"> <div class="link"> 地毯纱哪家好?供应订做多少钱?怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供丙纶高强丝、、、等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!<br/> </div> </div> <div class="kinkk1"> <div class="footfl1 fl">电话?317-2900568 传真?0317-2900568 邮箱:hkhxlili@163.com 网址 : ͵Ƶ www.arizonadd.com 地址?任丘市石门桥镇马村工业区 </div> <div class="footfl1 fl">版权所?任丘市浩凯化纤有限公?| <a href="/sitemap.html">网站地图</a> | <a href="http://www.arizonadd.com/" title="͵Ƶ">͵Ƶ</a> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div style="position:fixed;_position:absolute;top:80px; left:5px; z-index:999;"><a target="_blank"><img src="/template/NESTSC00078hjsynfhcl/images/jfleft.jpg"></a></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>