?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 过滤?厂家,产品) - 任丘市浩凯化纤有限公?/title> <meta name="keywords" content="过滤? /> <meta name="description" content=" 过滤纱是现代化工业生产中的一种重要产?该产品性能稳定,使用范围广泛,在市场上颇受广大用户朋友的好?我河北浩凯化纤有限公司做为一家专注生产此类产品的厂家,拥有非常雄厚的企业实?希望可以与更多用户朋友建立良好的合作关系." /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/20181105/css/public.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/20181105/css/ny_style.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/20181105/css/pro_arc.css"/> <link rel="canonical" href="http://www.arizonadd.com/gls/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="toop"><span class="ilmns">任丘市浩凯化纤有限公司为您免费提?a href="http://www.arizonadd.com">丙纶丝厂?/a>?a href="/supply/"></a>?a href="/news/"></a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/span><p></p></div> <div class="head"> <div class="head_center"> <div class="logo fl"><img src="/uploads/logo/20181105030750.png" alt="任丘市浩凯化纤有限公? /></div> <div class="hedyou fr"> <div class=" fr"> <div class="hedyou1"><span class="spa1">服务热线?/span><span class="spa2">13703339555</span></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nav menu"> <ul class="ilmns"> <li class="fist"><a href="/" title="首页">?nbsp;  ?/a></li> <li class="ilmns"><a href="/about/" rel="nofollow" title="关于我们">关于我们</a></li> <li ><a href="/supply" rel="nofollow" title="产品展示">产品展示</a> </li> <li class="ilmns"><a href="/news/" rel="nofollow" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li class="ilmns"><a href="/about/about2.html" rel="nofollow" title="公司荣誉">公司荣誉</a></li> <li class="ilmns"><a href="/about/about3.html" rel="nofollow" title="生产车间">生产车间</a></li> <li class="ilmns"><a href="/about/about4.html" rel="nofollow" title="客户案例">客户案例</a></li> <li class="ilmns"><a href="/about/about5.html" rel="nofollow" title="诚聘英才">诚聘英才</a></li> <li class="ilmns"><a href="/contact/" rel="nofollow" target="_blank" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <!--主体--> <div class="nav-banner"> <div class="banner"> <ul id="banner_list"> </ul> <div class="small"><a rel="nofollow"></a><a rel="nofollow"></a><a class="small_s" rel="nofollow"></a> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="wapp"> <div class="main"> <div class="main_left fl"> <div class="about"> <div class="about_ti"><a href="/supply" rel="nofollow" title="产品展示" class="abb1"><img src="/template/20181105/images/nyab_ti1.jpg" /></a></span></div> <ul class="ilmns"> <li class=while><a href="/jnbggjs/">加捻丙纶高强?/a></li> <li class=while><a href="/mczys/">彩色丙纶高强?/a></li> <li class=while><a href="/bcfbgpts/">BCF丙纶膨体?/a></li> <li class=while><a href="/dts/">丙纶地毯?/a></li> <li class=while><a href="/gls/">过滤?/a></li> </ul> </div> <div class="prolist fl"> <div class="nylist_ti fl pro1bg"><a href="/news" rel="nofollow" class="abb1" title="新闻中心"><img src="/template/20181105/images/nygu.jpg" /></a></div> <ul class="ilmns"> <li class="ilmns"> <a href="/news/type/" title="自定义类? target="_blank" class="fl"> 自定义类?/a></li> </ul> </div> <div class="ny_lianxi fl"> <div class="nylist_ti fl pro3bg"> <a href="/contact" rel="nofollow" class="abb1" title="联系我们"><img src="/template/20181105/images/liaxi.jpg"/></a></div> <ul class="ilmns"> <li class="ilmns"><span class="ilmns">联系人:李经?/span></li> <li class="ilmns"><span class="ilmns">?nbsp;机:13703339555</span></li> <li class="ilmns"><span class="ilmns">?nbsp;话:0317-2900568</span></li> <li class="ilmns"><span class="ilmns">?nbsp;真:0317-2900568</span></li> <li class="ilmns"><span class="ilmns">?nbsp;址:www.www.arizonadd.com</span></li> <li class="ilmns"><span class="ilmns">?nbsp;箱:hkhxlili@163.com</span></li> <li class="ilmns"><span class="ilmns">?nbsp;址:任丘市石门桥镇马村工业?/span></li> </ul> </div> </div> <div class="main_right fl"> <div class="weizhi"> <div class="weizhi_er"><span class="ilmns"><a href="http://www.arizonadd.com/" title="͵Ƶ">͵Ƶ</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/gls/">过滤?/a></span><div class="clear"></div></div></div> <div style="height:auto"> 过滤纱是现代化工业生产中的一种重要产?该产品性能稳定,使用范围广泛,在市场上颇受广大用户朋友的好?我河北浩凯化纤有限公司做为一家专注生产此类产品的厂家,拥有非常雄厚的企业实?希望可以与更多用户朋友建立良好的合作关系.</div> <div class="mr_nr"> <div class="main_content"> <div class="prolist_info"> <dl> <dt> <a href="/supply/1.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091407353331828684957.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091407353331828684957.jpg" alt="高效过滤? title="高效过滤? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/1.html" title="高效过滤?>高效过滤?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/33.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091416574551828655280.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091416574551828655280.jpg" alt="过滤? title="过滤? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/33.html" title="过滤?>过滤?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/78.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091503579941828641541.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091503579941828641541.jpg" alt="1700D过滤? title="1700D过滤? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/78.html" title="1700D过滤?>1700D过滤?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/77.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091503325091828685344.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091503325091828685344.jpg" alt="1200D过滤? title="1200D过滤? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/77.html" title="1200D过滤?>1200D过滤?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/76.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091504275721828614906.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091504275721828614906.jpg" alt="2800D过滤? title="2800D过滤? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/76.html" title="2800D过滤?>2800D过滤?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/75.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091504557761828618404.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091504557761828618404.jpg" alt="1600D过滤? title="1600D过滤? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/75.html" title="1600D过滤?>1600D过滤?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/73.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091505598231828638735.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091505598231828638735.jpg" alt="2700D地毯?" title="2700D地毯?" /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/73.html" title="2700D地毯?">2700D地毯?</a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/72.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091506232141828634188.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091506232141828634188.jpg" alt="2800D过滤? title="2800D过滤? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/72.html" title="2800D过滤?>2800D过滤?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/71.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091506442141828640344.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091506442141828640344.jpg" alt="2700D地毯? title="2700D地毯? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/71.html" title="2700D地毯?>2700D地毯?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/70.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091507082761828676532.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091507082761828676532.jpg" alt="2800D地毯? title="2800D地毯? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/70.html" title="2800D地毯?>2800D地毯?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/62.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091511563881828680378.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091511563881828680378.jpg" alt="1400D过滤? title="1400D过滤? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/62.html" title="1400D过滤?>1400D过滤?/a></span> </dd> </dl> <dl> <dt> <a href="/supply/61.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18286/201803091512217781828646292.jpg?path=www.haokaihuaxian.com/uploads/cp/201803091512217781828646292.jpg" alt="1300D过滤? title="1300D过滤? /></a> </dt> <dd> <span class="ilmns"><a href="/supply/61.html" title="1300D过滤?>1300D过滤?/a></span> </dd> </dl> </div> <div class="clear"></div> <div class="PageV"> <li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_2.html" >2</a></li> <li class="next"><a href="Products_2.html">下一?/a></li> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="foot"> <div class="footer"> <div class="footfl fl"> <div class="kinkk fl"> <div class="link"> 地毯纱哪家好?供应订做多少钱?怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供丙纶高强丝、、、等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!<br/> </div> </div> <div class="kinkk1"> <div class="footfl1 fl">电话?317-2900568 传真?0317-2900568 邮箱:hkhxlili@163.com 网址 : ͵Ƶ www.arizonadd.com 地址?任丘市石门桥镇马村工业区 </div> <div class="footfl1 fl">版权所?任丘市浩凯化纤有限公?| <a href="/sitemap.html">网站地图</a> | <a href="http://www.arizonadd.com/" title="͵Ƶ">͵Ƶ</a> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div style="position:fixed;_position:absolute;top:80px; left:5px; z-index:999;"><a target="_blank"><img src="/template/NESTSC00078hjsynfhcl/images/jfleft.jpg"></a></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>